Met de introductie van het nieuwe besturingssyteem WindowsXP probeert Microsoft het vastlopen van de computer tot een minimum te beperken. Om dit te bereiken heeft het softwarebedrijf de broncode van WindowsXP danig onderhanden genomen. Maar vastlopers worden niet alleen door slechte broncode veroorzaakt. Ook vele drivers die nodig zijn om programma's te draaien, gooien wel eens roet in het eten.

Daarom wil Microsoft de kwaliteit van drivers gaan waarborgen. Voor drivers die niet door Microsoft goedgekeurd zijn, verschijnt bij de installatie ervan een duidelijke waarschuwing op het scherm waarin de gebruiker vriendelijk doch dringend verzocht wordt de installatie niet voort te zetten.

Microsoft toonde de nieuwe functie tijdens de Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC) die deze week gehouden werd. Bill Gates drukte tijdens de conferentie ontwikkelaars van software op het hart te zorgen voor 'goede' drivers en deze door Microsoft te laten keuren.

"De doelstelling is er nu voor te zorgen dat het waarschuwingsschermpje alleen op de conferentie getoond wordt en daarna nooit meer", zegt Carl Stork van Microsoft.

Automatische update

Tijdens de demonstratie van het nieuwe besturingssysteem op WinHec benadrukte Bill Gates het belang van de Windows Update. Gates: "We hebben besloten dat we alle drivers op de Windows Update Site zetten. Bovendien willen we de update bijna 'onzichtbaar' maken voor de gebruiker. Het moet een fluitje van een cent worden om een update te draaien."

The Register weet te melden dat Microsoft er op zinspeelt dat de installatie van nieuwe drivers geautomatiseerd wordt. Wanneer Microsoft denkt dat het systeem een nieuwe driver nodig heeft, wordt deze geruisloos geïnstalleerd zonder dat de gebruiker het merkt.