Hoewel IBM in 2006 verreweg de meeste patenten vastlegde, 3651, voert Microsoft de patentranglijst van het Instituut voor Elektrische en Elektronische Ingenieurs (IEEE) aan in de categorie Computersystemen en Software.

Uit de lijst, samengesteld door Spectrum, het online magazine van het IEEE, blijkt dat Microsoft met 1469 pas de vijfde plek bezet als het gaat om het aantal patentaanvragen, na IBM, HP, Toshiba en Fujitsu. Maar de ranglijst gaat uit van de 'patentkracht', een eenheid die is opgebouwd uit een aantal factoren.

Zo wordt het aantal toegekende patenten in een jaar vermenigvuldigd met een viertal andere variabelen. De eerste variabele is de Pipeline-groei, dit is de mate van activiteit van een bedrijf op het gebied van patenten, afgezet tegen de vijf voorgaande jaren. Vervolgens wordt er gekeken naar de Pipeline-impact, die meet hoe vaak de in 2006 vastgelegde patenten verwijzen naar andere patenten die een bedrijf in de vijf voorgaande jaren vastlegde.

De Pipeline-generaliteit geeft aan hoeveel technologiën gebruikmaken van de patenten van een bepaald bedrijf en de Pipeline-originaliteit ten slotte, meet het omgekeerde: van hoeveel technologieën bedrijven in hun patentomschrijvingen gebruikmaken.

Microsoft rolt met een 'aangepaste pipeline-kracht' van 5300 punten als winnnaar uit de bus, gevolgd door IBM (4459) en HP (3157).

Ars Technica signaleert dat er ongerustheid heerst over patentaanvragen van grote bedrijven zoals Microsoft, wanneer deze bijvoorbeeld nieuwe drm-technologie vastleggen. Toch zou de ict-industrie meer schade lijden van 'patenttrollen', kleine bedrijven die leven van het indienen van algemeen omschreven patenten en vervolgens grote bedrijven aanklagen omdat die de patenten zouden schenden. Het indienen van zoveel mogelijk patentaanvragen, een strategie die Microsoft-managers zouden aanmoedigen, is daarom volgens Ars Technica een begrijpelijk afweermechanisme tegen patentrechtszaken.

De patentranglijst is ingedeeld in negen categorieën. In de categorie Halfgeleiders gaat het Nederlandse ASML aan kop met een berekende patentkracht van 1491.