Het softwareconcern behaalde over het vierde kwartaal een omzet van 6,58 miljard dollar, een stijging van 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet voldeed daarmee aan de prognose van een omzet tussen 6,5 en 6,6 miljard die Microsoft onlangs nog had gegeven, en was iets hoger dan analisten hadden verwacht. Met name sterke verkopen van Windows 2000 droegen bij aan de omzetstijging. Met een winst per aandeel van 43 dollarcent kwam het resultaat van het softwareconcern precies overeen met de verwachting. In totaal kwam de winst uit op 2,75 miljard dollar. Dat is een stijging ten opzichte van de winst van 2,41 miljard dollar uit dezelfde periode vorig jaar. Wanneer echter een last van 2,6 miljoen dollar als gevolg van in waarde gedaalde investeringen wordt meegenomen, is sprake van een drastische daling van het resultaat. Inclusief deze last kwam de winst uit op slechts 66 miljoen dollar, ofwel een cent per aandeel. Voor het lopende, eerste kwartaal is Microsoft voorzichtig. Het concern gaf aan waarschijnlijk niet te zullen voldoen aan de verwachting van analisten Het bedrijf gaf een prognose van een winst per aandeel van 39 dollarcent op een omzet die tussen de 6 en 6,2 miljard dollar zal uitkomen. Analisten rekenden tot nu toe op een winst per aandeel van 45 cent bij een omzet van 6,3 miljard dollar. Microsoft rekent erop dat zowel de zakelijke als de particuliere klanten wachten op de komst van Windows XP op 25 oktober en de X-box spelcomputer op 8 november. Daarom zullen de pc-verkopen in het lopend kwartaal laag uitvallen. Voor het gehele boekjaar 2002 verhoogde Microsoft daarentegen de verwachting. Het concern rekent nu op een omzet die tussen de 28,8 en 29,5 miljard dollar uitkomt. De winst komt naar verwachting uit op 1,91 tot 1,95 dollar per aandeel.