Districtsrechter Motz besliste in december dat Microsoft de Java-versie van concurrent Sun in Windows moet opnemen. Hiermee behaalde Sun een overwinning op zijn eeuwige rivaal. Sun is van mening dat het bedrijf anders niet kan concurreren met Microsoft. Dit omdat het zijn monopoliepositie op het gebied van besturingssystemen zou gebruiken om een eigen versie van Java te promoten. De advocaten van Microsoft vinden dat onzin. Zij stellen dat Suns versie van Java nog altijd het meest wordt gebruikt bij de ontwikkeling van internetapplicaties. Microsoft noemt het eerdere vonnis dan ook `extreem en zonder precedent'. Microsoft heeft 120 dagen de tijd gekregen (vanaf 4 februari) om Sun Java in Windows op te nemen. Hiervoor moet het softwareconcern zich naar eigen zeggen enorme inspanningen getroosten. Eerder deze week zag Microsoft zich overigens genoodzaakt om een gezamenlijk plan met Sun te presenteren voor Java om te voldoen aan het vonnis van de lagere rechtbank. Tegelijk vecht het concern dit vonnis echter bij een hogere rechtbank aan.