Unicaresoft BV heeft in een kort geding, aangespannen door Microsoft, bakzeil moeten halen. De rechter vonniste vandaag dat Unicaresoft zich verder moet onthouden van elk gebruik van aanduidingen die inbreuk maken het merk MSN van Microsoft. De zaak draaide om de software van Msnlock en de bijgehorende domeinnaam.

Het bedrijf moet binnen veertien dagen de domeinen met msnlock erin overdragen aan Microsoft, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag. Het gaat om de domeinen msnlock.nl, msnlock.be, msnlock.eu, msnlock.com, msnlock.org, msnlock.net en msnlock.info. Daarnaast is Unicaresoft veroordeeld tot betaling van 18.135 euro aan proceskosten.

Msn nog steeds merknaam

Het verweer van Unicaresoft dat msn een generieke soortnaam zou zijn geworden snijdt volgens de voorzieningenrechter onvoldoende hout. Bovendien stelt de rechtbank dat 'indien het zo zou zijn dat msn-en als generieke aanduiding voor chatten moet worden aangemerkt dat daarmee dan nog niet zonder meer is gegeven dat het merk MSN tot soortnaam is verworden.'

Unicaresoft betoogde verder dat het door Microsoft oneerlijk hard wordt aangepakt, terwijl de softwaregigant talloze andere 'msn-domeinnamen' zoals msnslet, msnhoer, msnporn, msnsex, msngirl, msnboy en msndate, al soms jaren ongemoeid laat.

Schade door Msnlock

Maar ook dat argument veegt de rechter van tafel. "Voorop zij gesteld dat Microsoft binnen het bestek van een kort geding voldoende heeft aangetoond dat zij als regel wel optreedt tegen het gebruik van haar merk. Microsoft is evenwel niet gehouden om op te treden tegen al het gebruik van haar merken. Daargelaten nog dat dit feitelijk onmogelijk is, mag Microsoft ook een afweging maken en daarin betrekken welke schade zij lijdt door het gebruik van haar merk."

En die schade is hier reëel. Door het gebruik van msnlock in reclame voor het inmiddels tot Benzoy omgedoopte chatbeperker zal Microsoft advertentie-inkomsten mislopen, zo stelt de rechter. Bovendien gaf Unicaresoft zelf tijdens de zitting al toe dat een naam als msnslet geen vergelijkbare schade veroorzaakt.

Geen zielige moeder

De rechter hekelde bovendien het mediacircus dat Unicaresoft heeft ontketend. "Tot de dag van de zitting heeft zij in niet geringe mate de media-aandacht opgezocht, niet alleen om zichzelf af te schilderen als een moeder die opkomt tegen Goliath in het belang van de kinderen, maar ook om op niet mis te verstane wijze uitdrukking te geven aan haar voornemen de inbreuk niet te willen beëindigen."

De rechter vindt het 'zielige moederverhaal' dan ook nonsens. "Unicaresoft is overigens niet te vereenzelvigen met een moeder van kinderen maar is een zakelijk opererend softwarebedrijf."

"De slotsom is dat geen van de besproken verweren slaagt", zo concludeert de Haagse rechter dan ook onomwonden.

Pyrrusoverwinning

Microsoft reageert voorzichtig positief op de uitspraak, maar benadrukt 'het jammer te vinden dat het tot deze rechtszaak heeft moeten komen'. Het gaat Microsoft in het geheel niet om het product uit de markt te halen. "Integendeel, wij zien de grote waarde van softwareproducten die de veiligheid op internet en de bescherming van kwetsbare groepen beogen te verbeteren. Microsoft ontwikkelt zelf ook zelf dergelijke software, bijvoorbeeld Microsoft Live OneCare Family Safety, meldt het softwarebedrijf er nog bij.

Gerard Ghazarian van Unicaresoft is uiteraard teleurgesteld maar noemt het in een telefonische reactie een 'pyrrusoverwinning voor Microsoft, die ik niet zelf graag op m'n naam zou willen hebben'.

Ghazarian had deze uitspraak 'niet verwacht' en vindt dan ook dat de rechter 'een heel stuk heeft gemist'. Unicaresoft heeft namelijk al voor het geding aan Microsoft aangegeven de naam Msnlock niet te zullen gebruiken als merk. "Dat hebben we ook uitgebreid uitgelegd aan de rechter, maar vervolgens gaat de uitspaak alleen over het merk, onbegrijpelijk."

Unicaresoft beraadt zich nog of het in hoger beroep gaat.