De Association for Competitive Technology (ACT) werpt zich op als officiële medestander van Microsoft in de antitrustzaak van de Europese Commissie. ACT is nu door de EC toegelaten als een 'interested third party' aan de kant van de aangeklaagde softwareproducent.

De groep pleit tegen verandering van de status quo, bijvoorbeeld door Microsoft te verplichten webbrowser Internet Explorer los te koppelen van Windows. Dat levert volgens ACT alleen maar nadelen op voor softwareontwikkelaars, grote en kleine. Die bouwen hun applicaties namelijk op basis van wat er in Windows aan voorzieningen zit, zoals IE zelf maar ook de rendering engine daarvan. Laatstgenoemde dient bijvoorbeeld ook voor de helpfunctie van het pc-besturingssysteem.

Mkb-groep

Ondertussen krijgt de EC weer steun van een belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Het in 2007 opgerichte PIN-SME (Pan-European ICT and eBusiness Network for SME's) wil een einde aan de monopoliepraktijken die het mkb effectief vastbindt aan IE. Het gaat daarbij om ontwikkelaars, content-aanbieders en gebruikers. Microsoft heeft zijn browser lang geleden geïntegreerd in het marktdominante pc-besturingssysteem Windows. PIN-SME is nu ook toegelaten als 'interested third party'.

'Achterhaald'

Microsoft-supporter ACT zegt dat de antitrustklacht van de EC iets surrealistisch heeft. "Niet alleen is deze zelfde zaak al afgehandeld in de Verenigde Staten. Ook is Microsofts Internet Explorer niet langer de nummer één qua browsers in Europa. Het is niet eens de dominante." De groep haalt daarvoor recente cijfers aan van marktmeter StatCounter, waaruit blijkt dat Firefox 3 in Europa net iets groter is dan IE7.

In het volledige rapport van StatCounter valt echter te lezen dat de optelsom van Firefox en IE uitvalt in het voordeel van Microsofts browser. Die heeft in Europa een 10 procent voorsprong in marktaandeel op Firefox, aldus de webtracker. StatCounter heeft eerder wel aangegeven dat de nieuwe versie 8 van IE geen goede start heeft gemaakt.

Oude medestander

ACT stond in december vorig jaar al op de rol om steun te betuigen aan Microsoft. Die positie is nu geformaliseerd. De EC krijgt steun van partijen als Oracle, IBM, Red Hat, de Free Software Foundation en het ontwikkelteam achter het open source Samba. In eerdere fases van de EC-antitrustzaak tegen Microsoft heeft ACT ook al gepleit vóór de Amerikaanse softwareproducent.

Critici hebben ACT eerder al neergezet als een lobbyclub die werkt namens Microsoft. Beide partijen ontkennen dat. Microsoft is één van de sponsors van die groep. ACT stelt te lobbyen voor het mkb en is daarbij vóór innovatie en intellectueel eigendom.