Een rechter in Las Vegas, Nevada verklaarde de zaak ongeldig. Daarbij baseerde hij zich op een eerdere uitspraak van het Supreme Court, het Amerikaanse Hooggerechtshof.

De claim tegen Microsoft is niet geldig omdat klanten bedrijven niet kunnen aanklagen op basis van de antitrustwet als het product is gekocht van een derde partij, in dit geval de softwareverkopers. Dat bepaalde het Supreme Court al eerder.

In een zogenoemde class-action zaak beschuldigden de advocaten in Nevada Microsoft ervan Windows te duur te hebben verkocht. Er zijn 137 van deze zaken tegen het softwarebedrijf aangespannen met als doel een soort korting met terugwerkende kracht op Windows te bedingen.

Microsoft is uiteraard tevreden met het besluit van de rechter. Het bedrijf hoopt dat de vele andere zaken hetzelfde verloop zullen hebben.

Of de advocaten in Nevada in beroep gaan is nog niet duidelijk.Eerdere relevante berichten: Eerste zaak om Windows-prijs ongeldig verklaard (16 juni 2000) Beroepsrechtbank wil Microsoft-zaak beoordelen (14 juni 2000)