De rechtbank heeft geoordeeld dat de overeenkomst die Microsoft heeft met Timeline met betrekking tot het gebruik van patenten geldig is.

De zaak dateert uit 2005 toen Timeline het bedrijf Ploclarity voor de rechter sleepte wegens inbreuk op patenten. Niet lang daarna heeft Microsoft Proclarity overgenomen, waarna Timeline Microsoft heeft toegevoegd aan de rechtszaak met Proclarity.

Timeline beweerde dat het zijn contract met Microsoft had verbroken wegens contractbreuk. De rechter oordeelde echter dat Timeline de licentieovereenkomst met Microsoft niet kon beëindigen op basis van beweringen van contractbreuk. De rechtbank oordeelde daarom dat de licentieovereenkomst tussen Microsoft en Timeline geldig is en Microsoft dus geen inbreuk maakt op de patenten van Timeline.

Het gaat om patenten die worden gebruikt in technologie in database-software. Microsoft gebruikt de patenten in zijn Small Business Financial Manager.

Kortgeleden heeft Timeline zijn focus verschoven van ontwikkeling van softwareapplicaties naar het onder licentie brengen van intellectueel eigendom.