Microsoft heeft de eerste versie van de xps-standaard afgerond. Dit eerder onder de codenaam 'Metro' bekend geworden initiatief voor het weergeven en afdrukken van documenten, is niet onomstreden. Vooral Adobe ziet het als een concurrent voor het eigen pdf-formaat. Xps zal niet meer standaard met Office 2007 worden meegeleverd maar, net als de functie om documenten in pdf-formaat op te slaan, apart moet worden gedownload.

Ondanks de kritiek van met name Adobe is Microsoft altijd doorgegaan met het ontwikkelen van de Xml Paper Specification (xps) en zal Windows Vista standaard ondersteunen. Een belangrijke stap om ook anderen gebruik te laten maken van het xps-formaat, is deze als standaard vast te leggen. Dit project is nu afgerond, de eerste versie van de xps-standaard is definitief en kan worden aangeboden voor standardisering.

De xps-specificatie beschrijft behalve het formaat ook de regels volgens welke xps-bestanden moeten worden gedistribueerd, gearchiveerd en op het beeldscherm weergegeven. Xps is feitelijk een afgeleide van de xaml-opmaaktaal van de Windows Presentation Foundation, de nieuwe manier waarop Windows Vista zijn vensters vormgeeft.

Microsoft wil xps onder een rechtenvrije licentie aanbieden aan iedereen die het formaat in zijn eigen oplossing wil gebruiken. Onderdeel van de licentie is een 'Convenant Not to Sue' waarin Microsoft verklaart iedereen die de standaard gebruikt, ook voor zakelijke doeleinden, daar nooit via een gerechtelijke maatregel op aan te spreken.

Op de Microsoft website is de xps-specificatie voor iedereen te downloaden, al staat daar momenteel nog de 0.95 versie.