Microsoft had de Europese Commissie gevraagd de zitting, oorspronkelijk gepland voor 3 tot 5 juni, uit te stellen. Omdat de EC geen gehoor geeft aan het verzoek om uitstel, heeft Microsoft het verzoek tot de hoorzitting teruggetrokken.

Microsoft had een nieuwe datum aangevraagd omdat de zitting begin juni samenvalt met "de belangrijkste" mededinginsconferentie van het jaar in Zurich. "Alle belangrijke functionarissen zitten in Zurich, en zijn daarom niet in staat aanwezig te bij onze zitting in Brussel." Door die afwezigheid, stelt Microsoft-jurist Dave Heiner, is de zitting zinloos. "Zo wordt ons het recht ontnomen om gehoord te worden, ergo: om ons te verdedigen."

Antitrustbezwaren uit Brussel

Eerder vroeg Microsoft zelf om uitstel van hoorzitting, omdat de bedrijfsjuristen meer tijd nodig achtten voor een schriftelijke reactie op de antitrustbezwaren uit Brussel.

De hoorzitting zou alle belanghebbende partijen een kans geven om mondeling alle argumenten nog eens ventileren, voordat de Europese antitrustautoriteiten een definitief besluit nemen. Naar het schijnt, wilde Microsoft beargumenteren dat loskoppeling van de browser, en het meeleveren van Chrome en Firefox de monopolie van Google alleen maar versterken.

Opera

De Europese Commissie beschuldigt Microsoft ervan browserrivalen uit de markt te drukken door Internet Explorer in te bakken in het dominante Windows. Browsermaker Opera heeft hierover in december 2007 een officiële klacht ingediend bij de EC. Ook over de de RC van Windows 7 is de Noorse browsermaker niet te spreken. De Commissie overweegt Microsoft te verplichten andere browsers mee te leveren met Windows.