"Wat we willen is beter in gesprek raken met de overheid", zegt Microsoft Nederland-directeur Theo Rinsema in een exclusief interview met Webwereld. "We zien dat er nu in het plan van Heemskerk in een aantal gevallen wordt gekozen voor specifieke standaarden en niet voor standaarden of open standaarden."

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken presenteerde eerder dit jaar een voorstel (alléén pdf) dat Nederlandse overheidsinstanties vanaf volgend jaar zou dwingen om open standaarden te gebruiken. Vanaf april 2008 zal de Rijksoverheid open document standaarden gaan invoeren en vanaf december 2008 de overige overheden en instellingen, zo is de ambitie van EZ. De Kamer zal zich op 12 december over het beleidsplan uitspreken.

Buitensluiten door smalle definitie

Rinsema doelt op het Open Document Format (ODF), een open standaard die wordt gecontroleerd door Oasis. De overheid prefereert deze boven het door Microsoft geleverde OpenXML. Maar de softwaregigant bepleit dat zijn standaard evengoed voldoet aan de eisen van de Nederlandse overheid voor open standaarden.

De keuze voor ODF voorkomt dat overheden straks kunnen kiezen voor Microsoft technologieën zoals Office, Silverlight of .NET.

"De definitie van een standaard is redelijk smal", verzucht Rinsema die vooral moeite heeft met de eis dat alleen een onafhankelijke organisatie een standaard mag beheren en het gebruik royalty free moet zijn. "Ik vraag me af of je dan ook nog wel gebruik mag maken van PDF, Wifi, GSM, XML, Bluetooth en mp3 binnen de overheid of dat je dan ook al aan de beschreven comply or explain vast zit."

Discriminatie

Rinsema vindt het vreemd dat overheden straks worden aangesproken op het gebruik van een product dat goed functioneert en niet duurder is dan een pakket dat gebruik maakt van ODF. Hij wil dan ook met zijn bedrijf niet gediscrimineerd worden ten opzichte van andere leveranciers.

Het probleem is bovendien niet beperkt tot Microsoft alleen, benadrukt Rinsema. Ook partners leveren software die gebaseerd is op Microsoft-technologie. Orange Hill bijvoorbeeld ontwikkelt software op basis van Windows, maar maakt de programmatuur beschikbaar onder open-sourcelicenties en het bedrijf is lid van Holland Open. Maar met de huidige plannen vreest Rinsema dat ook zo'n onderneming problemen bij het leveren aan overheden gaat ondervinden.

Verder wijst hij erop dat er geen duidelijke grens is tussen open-sourcesoftware en gesloten applicaties. "Je ziet dat de grens tussen die twee aan het vervagen is, omdat steeds vaker functionaliteit als dienst wordt aangeboden." Hij betwijfelt dan ook of het actieplan nog wel aansluit bij de laatste technologische ontwikkelingen.

Ecosysteem

Microsoft wijst er ook op dat er een heel ecosysteem rond de producten van het bedrijf is ontstaan. In totaal schat de marktleider dat er zo'n 177.000 mensen een baan hebben dankzij de dienstverlening rond die producten. Hij is dan ook bezorgd om de onduidelijkheid in de huidige plannen en vraagt zich voor zijn partners af: "Hebben die mensen straks nog een licentie to operate?"

Persconferentie

Microsoft heeft voor aanstaande maandag een persconferentie belegd. Twee dagen voor de behandeling van het voorstel van Heemskerk hoopt de onderneming daarmee het politieke tij te keren.