De Esprit Berlageschool is de eerste VWO-school in Nederland die het Cisco Networking Academy-programma aan haar leerlingen aanbiedt. Voor deze pilot heeft de school samen met Cisco Systems Nederland een onderwijsprogramma samengesteld. Cisco stelt het lesmateriaal ter beschikking en de leraren krijgen een training bij de Regionale Cisco Networking Academy, ondergebracht bij de Onderwijsgroep Haaglanden/TRE. De gemeente Amsterdam betaalt 27.000 gulden voor de benodigde labapparatuur. Op dit moment volgen 479 leerlingen, meestal aan MTS/MBO-opleidingen, het Cisco Networking Academy-programma en dit aantal neemt volgens Cisco snel toe. Het bedrijf zegt met het programma bij te willen dragen aan het terugdringen van het tekort aan technisch personeel in Nederland. Het tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel blijft niet alleen Nederland maar de hele Europese Unie parten spelen. Naar verwachting zal er in 2002 in de landen van de Unie tezamen met Noorwegen en Zwitserland een tekort aan zo'n 600.000 ICT-professionals zijn. Dat is 37 procent van de totale vraag. In Nederland is de situatie beduidend slechter: volgens een raming van onderzoeksbureau IDC zal over twee jaar 48 procent van de professionele ICT-banen niet kunnen worden bemenst. Alleen België scoort slechter in Europa. Minister Annemarie Jorritsma van Economische Zaken merkte daar gisteren over op dat Nederland de grootste stille arbeidsreserve in de EU heeft en dat het op één of andere manier mogelijk moet zijn deze mensen een opleiding in de ICT-sector te geven.Eerdere relevante berichten: Cisco doet mega-investering in Amsterdam (21 maart 2000) Groot tekort aan netwerkspecialisten (27 april 1999)