De miljardenwinst is voor een belangrijk deel te danken aan de deal die KPN vorige week sloot met de Belastingdienst. Die overeenkomst resulteerde in een `positief effect' van ruim 1 miljard euro. Ook het afstoten van bedrijfsonderdelen (zoals de Telefoongids) leverde geld op. Worden de bijzondere posten buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de jaarwinst 655 miljoen euro na belastingen. De omzet steeg in 2003 met 0,3 procent naar 12,2 miljard euro. In 2002 leed KPN nog een recordverlies van 9,5 miljard euro – met name door enkele afschrijvingen. "Een afschuwelijk groot verlies", constateerde bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer destijds. "In 2002 leden we het grootste verlies ooit, nu hebben we de grootste winst ooit", aldus Scheepbouwer maandagmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers. Op 2003 kan de KPN-topman met een beter gevoel terugkrijgen. "Wij hebben het merendeel van de ambitieuze doelstellingen gehaald die we onszelf hadden gesteld voor 2003", aldus Scheepbouwer in een verklaring. KPN hervat daarom de dividendbetaling aan aandeelhouders. In het vierde kwartaal bedroeg de winst 1,6 miljard euro - voornamelijk veroorzaakt door de eerdergenoemde belastingmeevaller. Exclusief bijzondere posten kwam de winst uit op 178 miljoen euro, tegen 103 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde van 3,4 naar 3,1 miljard euro.

Adsl en i-mode

Scheepbouwer toont zich met name opgetogen over de groei van het aantal adsl-aansluitingen en i-modeklanten. In het vierde kwartaal kwamen er 327.000 i-modeklanten bij in Nederland, Duitsland en België. Vorige week maakte KPN bekend dat het zijn doelstelling van 1 miljoen i-modeklanten heeft gehaald. Aanvankelijk wilde het telecombedrijf dat aantal al eind 2003 binnen hebben. Hoeveel van de 1 miljoen i-modeklanten (nog altijd) gebruikmaken van de i-modediensten van KPN is niet duidelijk. Het aantal adsl-aansluitingen nam in het laatste kwartaal van 2003 toe met 137.000. Daarmee kwam het totaal aantal adsl-aansluitingen op 746.000. Voor 2004 verwacht KPN een winst voor belastingen van tussen de 1,4 en 1,7 miljard euro. Update, 14:00 uur: Commentaar Scheepbouwer toegevoegd.