De Consumentenautoriteit heeft na "een groot aantal klachten" onderzoek gedaan naar de bedrijven Artiq Mobile B.V. en Blinck International B.V., handelend onder de naam Celldorado. De toezichthouder concludeert dat deze sms-aanbieder consumenten op grote schaal belazert.

Klassieke truc

Celldorado verkoopt spelletjes en wallpapers via sms. Het gaat om spelletjes als Friend Finder, Beest in Bed, Ware Liefde, Love Test, Brain Age en IQ test. Het bedrijf bezondigt zich volgens de toezichthouder aan de klassieke truc van sms-aanbieders: de suggestie wekken dat het om eenmalige spelletjes gaat terwijl de klant daarna vast zit aan dure sms-abonnementen.

Daarmee heeft het bedrijf meerdere regels overtreden. Consumenten zijn op het verkeerde been gezet, gebrekkig geïnformeerd, kortom: ze zijn misleid, constateert de autoriteit. Celldorado krijgt een boete van 1.190.000 euro plus diverse lasten onder dwangsom “om ervoor te zorgen dat het met de misleidende praktijken stopt.”

Voortrekkersrol

Artiq Mobile laat meteen weten bezwaar te maken tegen de boete en eventueel naar de rechter te stappen. Het bedrijf meent dat “het besluit gefundeerd is op onjuiste feiten en uitgangspunten. Ze heeft geen consumenten misleid. Bovendien is de boete, al zou deze al terecht zijn, buitenproportioneel hoog.”

"Gezien het gehele veld van reclame-uitingen voor sms-dienstverlening vinden wij het onrechtvaardig dat de Consumenten Autoriteit aan ons een boete heeft opgelegd, mede omdat wij ons altijd hebben ingespannen voor het tot stand komen van regulering. Wij hebben er juist alles aan gedaan om dit soort problemen te voorkomen. Het misleiden of onjuist informeren van consumenten wijzen wij af," verklaart een woordvoerder van Artiq Mobile.

Maar de Consumentenautoriteit is juist extra boos op Artiq. “Onder andere omdat het bedrijf zegt een voortrekkersrol te spelen in de branche, rekent de Consumentenautoriteit het bedrijf de overtredingen extra zwaar aan.”

SMS-Gedragscode

Vorig jaar heeft de Consumentenautoriteit het bedrijf Smart Media Services 119.000 euro boete opgelegd wegens een misleidend webspel en sms-abonnement. Er wordt al jarenlang gesteggeld over gedragscodes in de sms-branche.

Sinds januari dit jaar is er een strengere gedragscode ingesteld. Artiq stelt dat de Consumentenautoriteit veel strenger is dan die code voorschrijft.