Dit blijkt uit een onderzoek (pdf) van adviesbureau CREM dat werd uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. Volgens CREM wordt in de EU per jaar ongeveer 11 kilo aan bruingoed per persoon weggegooid. Bedrijven nemen een goede 7,5 kilo per persoon voor hun rekening. Volgens CERM zou het grootste gedeelte hiervan waarschijnlijk it-apparatuur zijn. Uit cijfers blijkt dat veel afval niet terecht komt bij officiële inzamelinstellingen.

Elektronica is lastig te recyclen doordat het veel schadelijke stoffen bevat, zoals bijvoorbeeld broomhoudende vlamvertragers. Het afbreken van it-afval is duur omdat de milieuregels in Nederland redelijk strikt zijn. In armere landen zijn deze regels vaak veel soepeler waardoor handelaren de oude computerapparatuur goedkoop kunnen dumpen. Volgens CERM heeft dit milieu- en gezondheidsproblemen tot gevolg.

Overheid ook in de fout

Volgens Greenpeace belandt zelfs een hoop overheidsapparatuur bij handelaren. Elektronica-afval zou worden afgegeven bij de Dienst Domeinen waar de harde schijf wordt vernietigd. Vervolgens zouden de apparaten niet verwerkt worden door een erkende verwerker maar verkocht worden aan handelaren.

Deze handelaren verkopen of exporteren de apparaten al tweedehands apparatuur zonder ze te testen of te repareren, stelt CREM. Daardoor wordt er nog steeds in strijd met de afvalstoffenwetgeving geëxporteerd. Het Europees netwerk voor handhaving van milieuwetgeving (IMPEL) heeft 21 procent van de elektronicatransporten als illegaal aangemerkt.

Zowel het ministerie van VROM als de Dienst Domeinen waren niet bereikbaar voor commentaar.