De bijdrage van Nederland is door premier Rutte overeen gekomen tijdens de Eurotop afgelopen week. De miljoenen uit Den Haag moeten het mogelijk maken dat Nederlandse bedrijven en wetenschapsinstellingen mee kunnen doen met de Europese technologieprojecten. Het Kabinet vindt die deelname passen in het topsectorenbeleid en onderdeel van het Regeerakkoord.

ENIAC is een project waarin de EU samenwerkt met onderzoeksinstellingen, overheden en Europese chipfabrikanten en -toeleveranciers, waaronder het Nederlandse ASML, FEI Electron, LFoundry, Micron Technology, STMicroelelctronics, Infineon en Critical. Sinds 2009 wordt er aan diverse projecten gewerkt om de chipindustrie in Europa op een hoger plan te zetten. Daarbij gaat het met name om chipsystemen die gebruikt moeten worden in smartphones, wasmachines, koelkasten, koffiemachines en elektriciteitsnetten.

Jarenlange kritiek op nationalistische insteek

Binnen Europa is al enige tijd kritiek op de minimale financiële ondersteuning van de EU en de lidstaten in de ontwikkeling van dergelijke nanotechnologie, ondanks het nu al jaren voortgaande ENIAC.

Maar zelfs Eurocommissaris Neelie Kroes liet zich vorig jaar uit over de Europese positie op dat vlak, en sprak zelfs de wens uit te komen tot een Europese Chipzilla, dat de strijd aan kon gaan met de Amerikaanse en Aziatische chipfabrikanten. Maar, zo voorzag ze, nationale belangen lijken die ambitie in de weg te staan. Zij beloofde 1,8 miljard vrij te maken voor die ontwikkeling, maar onzeker is of dat na de overeengekomen korting op het EU-budget nog wel kan.

Embedded chips

ARTEMIS is het EU-project dat technologie voor embedded systemen wil ontwikkelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om processoren voor creditkaarten, mobiele telefoons, auto's en vliegtuigen. Het project is in 2008 begonnen en heeft in eerste instantie tot doel de benodigde financiën bijeen te krijgen. In tien jaar moet dat 2,5 miljard euro opleveren, dat dan kan worden gestopt in onderzoeksprojecten, die na aanmelding wel moeten worden goedgekeurd.

De privaat-publieke samenwerking in ARTEMIS komt voort uit een Nederlands initiatief, ARTEMISIA geheten en opgericht in Eindhoven door Philips, STMicroelectronics, Thales, Nokia en DiamlerChrysler. Deze organisatie behartigt nog altijd de belangen van de industrie en de wetenschap binnen de privaat-publieke samenwerking.