Een in 2010 in gebruik genomen ERP-systeem van Oracle functioneert niet bij het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam. Daardoor heeft niemand zicht op de financiële stromen in het bedrijf. Het gaat om honderden miljoenen euro’s. Volgens het Financieele Dagblad, dat zegt interne documenten vanuit het ziekenhuis in handen te hebben, weet het management niet hoeveel mensen er werken, wat ze verdienen, hoeveel geld er binnenkomt en of facturen zijn betaald.

Bouwaannemers maken misbruik van ict-falen

Het EMC zou grote schade oplopen, doordat bouwaannemers misbruik van de situatie maken. Het ziekenhuis is bezig met een grote nieuwbouw, dat 1,2 miljard euro moet gaan kosten. Maar bronnen melden aan het FD dat op sommige posten al kostenoverschrijdingen zijn van 50 procent.

Aannemers weten handig gebruik te maken van de informatieachterstand die het ziekenhuismanagement heeft doordat het Oracle-systeem geen actuele en juiste gegevens kan ophoesten. Accountantsbureau Ernst & Young heeft het EMC hier vorig jaar al voor gewaarschuwd. Daarbij zette het bureau vraagtekens bij de banden tussen sommige werknemers van het ziekenhuis en de aannemers.

Onduidelijkheid over 330 miljoen euro

Verder is er onduidelijkheid ontstaan over de goedkeuring van orders van in totaal 330 miljoen euro, die al zouden zijn verwerkt in het systeem maar nergens meer terug zijn te vinden. In een reactie tegen FD zegt het EMC dat er “ingrijpende maatregelen” zijn genomen en dat het nu weer “in control” is. “Er draait inmiddels al een volgende versie van het systeem, zonder meerkosten.” Ordina zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de implementatie van het Oracle-systeem.