Dat blijkt uit de uitgelekte miljoenennota, waar NRC Handelsblad de hand op wist te leggen. Daarin staat niets over ICT-ambities.

Verlies banen

De enige opmerking over ICT wordt gemaakt in een passage over globalisering, waarin staat: "Dat geldt niet alleen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar steeds meer ook voor de middenklasse die bijvoorbeeld geraakt wordt als ICT het mogelijk maakt diensten uit te besteden naar landen als India."

Wel zet het kabinet in op innovatie door de subsidie op speur- en ontwikkelingswerk met 39 miljoen euro te verhogen tot 466 miljoen. Daarnaast is er 40 miljoen aan innovatiekrediet beschikbaar. Toch zullen die gelden maar gedeeltelijk beschikbaar zijn voor ICT, omdat beide onderwerpen een veel breder gebied aanspreken.

Wel belangrijk

Dat de miljoenennota geen ambities uitspreekt, betekent niet dat er geen grote bedragen aan ICT worden besteed. De overheid heeft diverse diensten als een projectenbureau P-Direkt en de Dienst ICT Uitvoering (ICTU) met diverse programma's. Ook zal in de deelbegrotingen aandacht zijn voor het bestrijden van cybercrime, waarbij vooral kinderporno, phishing en fraude aandacht krijgen.

Dat ICT geen speerpunt is, blijft opmerkelijk. Op 23 juni 2008 zei staatssecretaris Jan Kees de Jager nog op het diner Pensant: "Het geeft aan hoe belangrijk ICT als succesfactor is geworden. Het kan je maken en het kan je breken."

Geen toegang tot cijfers

Webwereld had zich aangemeld voor de embargoregeling, waarbij media eerder toegang krijgen tot de miljoenennota en deze zorgvuldig kunnen bestuderen. De Rijksvoorlichtingsdienst weigerde ons toegang tot de regeling.

De RVD bepleitte dat de miljoenennota uitsluitend is bedoeld voor financieel economische media. "Zoals u op uw eigen website aangeeft brengt webwereld altijd het laatste ICT-nieuws. Daar hebben onze stukken geen betrekking op", beargumenteerde de dienst.

Via de juridische afdeling van de Nederlandse Vereniging van Journalisten is formeel bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken.