Een en ander blijkt uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van het Milleniumplatform. De oorzaken van de trage start liggen in de complexiteit van het probleem en in het feit dat managers nog steeds niet erkennen dat hun computersystemen rond het jaar 2000 veel aandacht verdienen.

Computers in orde maken voor de eeuwwisseling gaat veel geld kosten. Het herstel kost minimaal 15 miljard gulden, met een beetje pech zelfs meer dan 20 miljard gulden. Dit schat de PA Consultinggroep die het onderzoek voor het platform uitvoerde. Deze schatting is bijna twee keer zoveel als de schatting van vorig jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 3 procent van de bedrijven in Nederland de topmanagers niet op de hoogte zijn van het bestaan van het feit dat hun bedrijf grote schade kan oplopen bij de eeuwwisseling door weigerachtige computers. De meeste andere bedrijven zijn wel wakker geschrokken, want bijna 70 procent is het afgelopen jaar een onderzoek begonnen waarin wordt gekeken hoe groot het milleniumprobleem voor hen is. De overige dertig procent hebben wel door dat er iets aan de hand is, maar zijn nog geen onderzoek begonnen.

De aanpak van de Jaar-2000-bug wordt in de meeste bedrijven volledig overgelaten aan het IT-personeel. Volgens het platform is dat niet zo slim, omdat daardoor de andere kanten van het probleem onderbelicht blijven. Dat zijn bijvoorbeeld schadeclaims die ingediend worden als het mis gaat in 2000. Ook controleren te weinig ondernemers of hun leveranciers wel 'millenniumproof' zijn.

Tenslotte blijkt dat veel bedrijven het probleem nog niet tot in alle finesses begrijpen. Er is veel onduidelijkheid en bovendien worden nog vaak zaken over het hoofd gezien. Het Millenniumplatform ziet sinds het laatste onderzoek in mei vorig jaar wel een verbetering in de Nederlandse situatie, maar het ziet nog geen reden om rustig achterover leunen.