Dit blijkt uit het `Internet Security Threat Report' van Symantec. Volgens de beveiligingsspecialist vonden in de tweede helft van het vorig jaar 6 procent minder netwerkaanvallen plaats. Het aantal aanvallen per week per bedrijf daalde namelijk van gemiddeld 32 in de eerste helft van 2002 naar 30 in de tweede helft. Het rapport is gebaseerd op een analyse van meer dan 30 terabytes aan data en heeft betrekking op netwerkgebaseerde aanvalsactiviteiten, schadelijke code en het ontdekken van kwetsbaarheden en beveiligingslekken. Symantec kwalificeert 85 procent als verkenningsaanvallen. De overige 15 procent bestond uit diverse vormen van pogingen tot daadwerkelijk misbruik. Nutsbedrijven en bedrijven in de financiële sector blijken hierbij het meeste last te hebben, zowel wat betreft het aantal als de ernst van de aanvallen. Uit de analyse van de gegevens blijkt tevens dat het aantal aanvallen toeneemt met de stijging van de ontwikkeling en het internetgebruik van een land. In Zuid-Korea bijvoorbeeld steeg het aantal gerapporteerde incidenten in het afgelopen halfjaar met 62 procent. Hiermee is dit land na de Verenigde Staten de belangrijkste bron van het cybervandalisme.

Nieuwe lekken

Symantec heeft daarnaast het afgelopen jaar 2524 nieuwe lekken gedocumenteerd. Dit komt neer op een stijging van ruim 80 procent ten opzichte van 2001. De grootste bedreiging voor de internetgemeenschap bestaat volgens Symantec uit nieuwe, zeer krachtige gecombineerde bedreigingen, blended threats genoemd. Ook het afgelopen jaar waren dergelijke bedreigingen overigens al schering en inslag. Van alle naar Symantec gezonden verdachte programmatuur was 80 procent afkomstig van slechts drie gecombineerde bedreigingen: Klez, Opaserv en Bugbear.