Dit blijkt uit onderzoek van de Information Technology Association of Amerca ( ITAA) en online rekruteringbureau Dice. Vooral het laatste kwartaal van vorig jaar was er een daling zichtbaar in de vraag naar it-personeel, constateert de ITAA. De laatste drie maanden van 2002 zijn er in de Verenigde Staten zo'n 168.000 technologiebanen geschrapt. Ook werden er in die periode minder it'ers ingehuurd dan in de voorgaande drie kwartalen. "In januari [2002] werd nog veel personeel ingehuurd, dit is daarna fors teruggelopen", aldus Scot Melland, directeur van Dice. "Dit komt vooral door de marktomstandigheden, de situatie in Irak en de gevolgen hiervan voor de economie." Aan het einde van 2002 telde de VS iets meer dan 10,2 miljoen it-werknemers. Uit cijfers van het Bureau of Labor Statistics, de Amerikaanse variant van het Centrum voor Werk en Inkomen, blijkt dat er 94.000 informatici thuiszitten. Uit het onderzoek van Dice en ITAA blijkt dat er vooral behoefte is aan it'ers die verstand hebben van Java, SQL, C en C++, databasebeheer voor Oracle en Windows NT. Voor de rest van het jaar verwachten de respondenten ook minder it-personeel nodig te hebben. In totaal zal er in de VS de komende twaalf maanden behoefte zijn aan zo'n 875.000 it-professionals. In het derde kwartaal lag dit verwachte aantal nog op ruim 1,1 miljoen.