Volgens het onderzoek van Harvard-wetenschappers moest 6,1 procent van de geneesheren die gebruikmaken van digitale medische dossiers schikkingen treffen met ontevreden patiënten, terwijl dat percentage bij papieren dokters op 10,8 lag.

Heldere documentatie

Volgens Harvard-professor Steven Simon toont de in de Archives of Internal Medicine gepubliceerde studie aan dat het voorkomen van claims van patiënten een goede reden is om over te stappen op elektronische patiëntendossiers (EPD's). Het aantal claims zal dan afnemen, omdat e-dossiers eenvoudig toegang verschaffen tot de medische geschiedenis van patiënten, wat tot minder fouten leidt. Daarnaast beschikken de medici over heldere documentatie indien een behandeling toch op een juridische strijd uitloopt.

Als de relatie tussen EPD's en lagere kosten voor schikkingen van claims wordt bevestigd in ander onderzoek, dan kunnen verzekeraars mogelijk een lagere premie aanbieden bij dokters die e-dossiers gebruiken. De toekomstige Amerikaanse president Obama is voorstander van de elektronische dossiers.

Informatie op straat

In Nederland wordt na lang uitstel gewerkt aan de invoering van een landelijk EPD, hoewel onlangs nog in Groot-Brittannië is gebleken dat hierdoor gevoelige medische informatie op straat kan terechtkomen. Nederlandse artsen maken zich vooral zorgen om het medisch geheim van hun patiënten en zelfs de voorlichtingssite van het EPD bleek al lek te zijn.