Het omzetverlies als gevolg van softwarepiraterij daalde in Nederland van 628 miljoen dollar in 2004 naar 596 miljoen dollar in 2005. Wereldwijd steeg het omzetverlies juist, van 32 naar 34 miljard dollar.

Volgens onderzoek van IDC, in opdracht van Business Software Alliance (BSA), is 30 procent van de software die in 2005 in Nederland op pc's was geïnstalleerd, illegaal. Wereldwijs is 35 procent van de software illegaal. Vietnam is met 90 procent illegale software het land met het hoogste piraterij-percentage, gevolgd door Indonesië (87 procent) en China en Pakistan (86 procent).

De lijst van landen met het laagste percentage piraterij wordt aangevoerd door de Verenigde Staten, met 21 procent illegale software. Nieuw Zeeland volgt met 23 procent, voor Oostenrijk en Finland (26 procent). Volgens het onderzoek komt piraterij in landen met grote softwaremarkten relatief weinig voor. Toch is volgens het onderzoek de schade in de VS, het land met de minste piraterij, juist het hoogst: 6,9 miljard dollar.

Gratis software

De onderzoekers constateren dat de Nederlandse afname in financiële piraterijschade deels veroorzaakt wordt door de opmars van open source-software. Veel organisaties zouden bij het vervangen van oude software overstappen op open-sourcepakketten. Dit zorgt voor een lichte daling van het groeicijfer voor geleverde software.

Volgens Marcel Warmerdam, onderzoeksdirecteur voor de Europese it-markten bij IDC, is het effect van het gebruik van open-sourcesoftware echter beperkt. Een grotere rol schrijft hij toe aan het gebruik van freeware en shareware.

Een andere oorzaak van de gedaalde piraterijkosten is de scherpere en professionelere inkoop van software, waardoor grotere kortingen verkregen worden.

Eén op de drie softwarepakketten in Nederland wordt dus illegaal gebruikt, en volgens BSA-voorzitter Jacco Brand is dat 'een onacceptabel hoog aantal'. Hij verklaart dat de BSA door middel van voorlichtingscampagnes en juridische maatregelen onverminderd zal blijven strijden tegen illegaal softwaregebruik.

Marcel Warmerdam zegt dat de wereldwijde verschillen in softwarepiraterij samenhangen met onder andere de mate van bescherming van intellectueel eigendom, de beschikbaarheid van illegale pakketten, culturele verschillen en it-trends.

Het BSA/IDC Global Piracy-onderzoek omvat alle softwarepakketten voor pc's, exclusief software voor mainframes, servers, of als service geleverde software. De cijfers gelden voor alle pc's, dus zowel voor de sectoren overheid en bedrijfsleven als voor consumenten-pc's.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de cijfers van verkochte software te vergelijken met gegevens over geïnstalleerde programma's, die uit steekproeven verkregen werden.