Het aantal mailtjes met ongewenste en ongepaste attachments neemt namelijk af, zo meldt MessageLabs. Deze mailbeveiliger bemerkt dat de hoeveelheid niet werk-gerelateerde mailattachments in vergelijking met het vorig jaar is teruggelopen. Het versturen of ontvangen hiervan is in veel gevallen in strijd met de bedrijfsvoorschriften, aldus MessageLabs. Volgens de gegevens van het bedrijf bevatte 0,02 procent van de e-mails dergelijke attachments, gemeten in de periode maart tot en met augustus. In dezelfde periode in 2003 was dit nog 0,07 procent. MessageLabs zegt niet met zekerheid te kunnen zeggen waar deze opvallende daling vandaan komt. "Een mogelijke verklaring is de toename van zogenoemde Corporate Governance-verplichtingen. We zien dat een groot aantal organisaties gebruik gaat maken van mailmanagementsystemen", zo zegt Mark Sunner, technisch directeur van MessageLabs. Overigens laat de door MessageLabs in augustus gescande mail ook een daling van spam en virussen zien. Zo werd ruim 84 procent gekwalificeerd als spam, tegen 94,5 procent in juli 2004. Bij virussen daalde het percentage van 7,3 naar 6,9 procent. Volgens Sunner zijn de zomers meestal rustig wat betreft virussen. De daling van spam relateert hij aan de Amerikaanse operatie Web Snare. Hierbij werden meer dan 150 mensen gearresteerd voor diverse criminele online activiteiten, waaronder spamming. "Mogelijk heeft dit toch een afschrikkende werking gehad", zo besluit Sunner.