Het vonnis van de rechtbank Utrecht in de Mininova-zaak draagt niet bij aan een duurzame oplossing van het filesharing-conflict. Mininova wordt verplicht kostbare maatregelen te nemen om ongeautoriseerde uitwisseling van bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal tussen gebruikers te voorkomen.

Filesharing zal ondanks dit vonnis echter populair blijven, terwijl door dit vonnis de risico's voor innovatieve internet-dienstverleners toenemen. Alleen het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen kan leiden tot een duurzame oplossing van het filesharing-conflict.

4 miljoen Nederlanders

Volgens onderzoeksinstituut TNO hebben meer dan vier miljoen Nederlanders in 2008 gebruik gemaakt van filesharing-technologie voor het downloaden van muziek, films en software. Zie het rapport (pdf) 'Ups and downs' van januari 2009 van TNO, SEO en IViR. Doordat het kopiëren en verspreiden van informatie met behulp van nieuwe digitale technologie steeds makkelijker wordt, zal de populariteit van filesharing in de komende jaren niet afnemen. Het Mininova-vonnis zal daarin ook geen verandering brengen.

Risico voor innovatie

Tegelijkertijd verhoogt dit vonnis de risico's voor innovatieve internet-dienstverleners. Het internet is een revolutionair communicatiemedium dat haar gebruikers in staat stelt zonder beperkingen met elkaar communiceren. Deze democratische kracht van het internet is deels het gevolg van de beleidskeuze om internet-tussenpersonen zo min mogelijk aansprakelijk te houden voor de handelingen van hun gebruikers.

Mininova moet op grond van het vonnis echter kostbare maatregelen nemen om de uitwisseling tussen gebruikers van bepaald materiaal te beperken. Dit verhoogt de risico's die gemoeid zijn met het aanbieden van innovatieve diensten op internet.

Benutten, niet bestrijden

Slechts het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen kan leiden tot een duurzame oplossing van het filesharing-conflict. Kunstenaars en rechthebbenden hebben recht op een eerlijke vergoeding voor hun werk. Filesharing-technologie biedt kunstenaars en rechthebbenden de mogelijkheid hun werk tegen minimale kosten onder hun publiek te verspreiden. Rechthebbenden zouden er verstandig aan doen deze technologie te benutten, in plaats van deze te bestrijden.

Ot van Daalen is directeur van de opnieuw opgerichte stichting Bits of Freedom.