Dat schijft minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu eerder deze week aan de Tweede Kamer. Volgens haar klopt het dat er een bedrag betaald moet worden voor het verstrekken van de OV-data door 9292, maar stelt dat de data zelf gratis is. Dat is wat Schultz van Haegen betreft een belangrijk nuanceverschil. Dit is geheel in lijn met wat haar ministerie eerder al zei. Het strookt ook met de uitleg van 9292OV zelf.

9292OV gaat dit najaar een basisset ruwe OV-data vrijgeven. Dit gaat gebeuren tegen betaling van "verstrekkingskosten", een bedrag om de kosten van 9292 te dekken. Ook zal er een gedeelte gratis worden verstrekt door 9292OV die in handen is van vervoerders waaronder NS, Connexxion, RET, GVB en Qbuzz.

'Ophaalkosten'

De bewering dat er betaald moet worden voor de OV-data die via 9292OV ontsloten gaat worden is correct volgens de minister. "Dat klopt, maar het verdient nadere toelichting", stelt ze in haar antwoorden op Kamervragen gesteld door D66 naar aanleiding van berichtgeving van Webwereld. "9292 maakt geen winst. 9292 geeft namens de OV vervoerders de ruwe data vrij tegen «verstrekkingkosten». De data zijn dus gratis, de «ophaalkosten» zijn voor rekening van de afnemer."

Volgens de minister wordt op die manier aangesloten bij de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000) waarin staat dat de data "onder redelijke en objectief gerechtvaardigde voorwaarden" geleverd dient te worden door de vervoerders ten behoeve van een reisinformatiesysteem". "Hierbij valt te denken aan verstrekkingkosten", aldus Schultz van Haegen.

Hoogte kosten onbekend

Vervoerders zijn sinds 1 januari 2010 verplicht om actuele OV-data aan iedereen beschikbaar te stellen. "OV data zijn echter afkomstig van de vervoerders, die marktpartijen zijn. 9292 is daarnaast, als marktpartij en als eigenaar van de 9292 databank, gerechtigd en vrij om haar databank ter beschikking te stellen", stelt de minister.

Hoe hoog die verstrekkingskosten ongeveer gaan worden is nog steeds onbekend. "Verstrekkingkosten zijn de meerkosten die daadwerkelijk gemaakt moeten worden om de gratis data aan afnemers te verstrekken. De hoogte van het bedrag van deze verstrekkingkosten is nog niet bekend", bericht Schultz van Haegen. Wel herhaalt ze dat 9292 "de intentie heeft" op een laagdrempelige, proportionele en evenredige wijze die data te verstrekken.

Overheidsproject

Het hele project voor het vrijgeven van OV-data is gericht op innovatie en het ontstaan van alternatieve reisinformatiesystemen. Ook de overheid werkt aan een manier om die data zo simpel mogelijk te ontsluiten. Op welke manier dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend maar ook voor toegang tot die data worden verstrekkingskosten gerekend. De leider van dat project schatte in dat die neer zouden komen op zo'n 6.000 euro per jaar voor toegang tot de database.