Dit schrijft demissionair minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) Ernst Hirsch Ballin in een antwoord op Kamervragen die zijn gesteld door de SP. Die partij maakt zich zorgen over de veiligheid van de vingerafdrukgegevens die centraal worden opgeslagen bij het bedrijf Sagem Identification in Haarlem.

De centrale database staat onder druk van privacy-organisaties die vinden dat de centrale opslag van vingerafdrukken in een landelijke databank een te grote schending van de privacy is. Volgens de stichting Privacy First ligt misbruik van de biometrische gegevens op de loer als dit soort gevoelige data op landelijk niveau op dezelfde plek is opgeslagen. De beveiliging is volgens de stichting niet goed genoeg te regelen. Daarom willen Pivacy First en andere privacy-organisaties een rechtszaak aanspannen tegen de staat.

Beveiliging in orde

De minister wijst er echter op dat de verzending van de gegevens naar de database versleuteld plaats vindt. Daarnaast wordt er een digitale handtekening gezet over het versleutelde aanvraagbericht. Die berichten worden verstuurd via 'besloten netwerken'. "Absolute garanties zijn natuurlijk niet te geven, maar naar mijn mening is de beveiliging van de verzending van de digitale gegevens in orde", aldus Hirsch Ballin.

Sagem Identification bewaart alle persoonsgegevens 30 dagen. De naam van de aanvrager wordt 90 dagen bewaard, dit is voor de controle van verzenden reisdocumenten. De minister wijst er op dat de gegevens in het Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station (RAAS) sinds de invoering van vingerafdrukken bij Nederlandse reisdocumenten zijn versleuteld. Ditzelfde geldt voor de backupgegevens.

Commercieel bedrijf geen probleem

Hirsch Ballin ziet ook geen probleem in de centrale opslag bij een commerciële partij, omdat niet die partij maar de overheid de verantwoording draagt. "De producent van de Nederlandse reisdocumenten onderhoudt in technische zin de apparatuur en de programmatuur van RAAS. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de wijze waarop de producent dat doet", staat te lezen in de beantwoording van de vragen.

Verder voldoet Sagem volgens de minister aan 'stringente veiligheidseisen'. Zo is het bedrijf verdeeld in vijf zones en is bepaald welke medewerkers in welke zone mogen komen. Daarnaast is er cameratoezicht en kunnen medewerkers bij het verlaten van het gebouw worden gevisiteerd. Daarnaast worden alle nieuwe medewerkers gescreend. Jaarlijks wordt gecontroleerd of het bedrijf nog aan de eisen voldoet. Er worden ook andere controles uitgevoerd naar de kwaliteit van de reisdocumenten, en er worden broncode-analyses uitgevoerd naar de systemen.