Dat valt op te maken uit de antwoorden van onderwijsminister Ronald Plasterk aan het SP-kamerlid Arda Gerkens. Op dit moment kunnen voetballiefhebbers bij de NOS alleen kijken met behulp van Microsoft's SilverLight-technologie. De SP stelde er vragen over, maar neemt geen genoegen met de antwoorden van Plasterk.

"Het is mij bekend dat voor het bekijken van de (live) internetuitzendingen van de NOS Microsoft software gebruikt moet worden", stelt de bewindvoerder. "De Publieke Omroep heeft daarvoor gekozen met als overweging het bereik op de computers in Nederland, de kosten voor de verspreiding via internet, de licentiekosten en serverkosten."

99 procent procent gedekt

De keuze van de Publieke Omroep om geen open standaard te nemen, wat het Actieplan voor open standaarden en open source voorschrijft, is volgens Plasterk geen probleem. In dit geval is er sprake van een uitzonderingssituatie: "Voor het uitzenden van (live) evenementen via internet worden hoge eisen gesteld aan het gebruik van de beschikbare rechten voor uitzending. Voor deze uitzendingen, waarbij Digital Right Management (DRM) nodig is, bestaan er twee producten: Microsoft Silverlight en Adobe Flash."

Omdat er op dit moment geen open variant van DRM bestaat, kan de Publieke Omroep hier niet aan voldoen. Een probleem vormt dat volgens de minister niet. Gebruikers van Windows kunnen kijken met behulp van twee browsers: Microsoft Internet Explorer en Firefox, terwijl Apple-adepten toekunnen met Safari: "De gebruikers van Microsoft Windows en Apple OS X hebben dus toegang tot de live uitzendingen van de Publieke Omroep via internet. Daarmee wordt 99% van Nederland gedekt."

Onvoldoende

De minister zegt dat de Publieke Omroep de ontwikkelingen rond open standaarden op de voet volgt en dat hij zal ingrijpen als men zich niet aan het actieplan houdt. Toch is het voor kamerlid Arda Gerkens onvoldoende en ze is ontevreden over de antwoorden.

"Waar is die 99 procent op gebaseerd? Als maar 1 procent problemen heeft zou ik niet zoveel klachten krijgen", verzucht ze tegenover Webwereld. "Ik wil niet de technische discussie ingaan met de minister, maar zijn uitleg is onvoldoende. Mijn wens is een publieke omroep die net zo makkelijk te bekijken is als YouTube voor alle platformen."

Ze wil aanvullende vragen over het onderwerp stellen, maar beseft dat dit niet vóór de finale van het EK-voetbal - de aanleiding van veel klachten - tot een bevredigend antwoord zal leiden.

Microsoft's SilverLight is gebaseerd op de .NET-technologie van het bedrijf en probeert te concurreren met Adobe's Flash-oplossing. Die laatste techniek bereikt volgens Adobe inmiddels meer dan 90 procent van technologieconsumenten via zowel computers als mobiele telefoons.