De minister reageerde op vragen van SP-kamerlid Arda Gerkens. Die had om opheldering gevraagd toen duidelijk werd dat slechts twee van de vijf aanbieders uiteindelijk besloot op de aanbesteding in te gaan. De politica was bezorgd dat dit prijsopdrijvend zou werken en wilde weten waarom de partijen afhaakten. Daarnaast bevroeg zij de bewindvoerder op de ambities rond open standaarden.

Alleen afhakers

Volgens minister Bos is het niet uitzonderlijk dat partijen afhaken. "Het feit dat partijen besluiten om geen aanbieding in te dienen is onderdeel van het vraag- en aanbod proces. Als zodanig staat het marktpartijen vrij om geen aanbieding in te dienen in het kader van een aanbestedingsprocedure", schrijft (pdf) de bewindvoerder.

Dat de strijd uiteindelijk ging tussen Getronics PinkRoccade en PQR is opmerkelijk. Financiën had namelijk ook Atos Origin, Capgemini en IBM gevraagd mee te dingen. Daarnaast hadden overige partijen tijdens het openbaar gedeelte van de geheime aanbesteding een offerte kunnen uitbrengen.

Naar doel geschreven

Bronnen melden Webwereld dat er meer redenen zijn om niet aan te bieden voor het project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop). Zo waren de strenge juridische voorwaarden een afknapper, omdat ze leveranciersonvriendelijk zouden zijn. Of die klacht terecht is, blijft onduidelijk.

De aanbesteding trok daarnaast kritiek omdat alleen Microsoft software aan de voorwaarden voldeed. Daardoor zou het project in feite neerkomen op het leveren van licenties. Nadat Webwereld die problemen onthulde volgden meerdere rondeskamervragen en debatten.

Niet prijsopdrijvend en open

In de beantwoording van de vragen stelt Bos niet bang te zijn dat de prijs is opgedreven. Hij wijst erop dat de procedure geheim was en de aanbieders van elkaar niet wisten dat de ander zou afhaken. De prijzen zijn volgens hem dan ook scherp.

Ook met de openheid van de GOUD-desktop zit het volgens de minister wel snor. Hij wijst erop dat als gevolg van de debatten de eisen zijn aangescherpt. De aanbesteding voldoet nu wel aan het programma "Nederland Open in Verbinding" van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.

Op dit moment is het volgens Financiën nog niet bekend wie uiteindelijk de opdracht voor de GOUD-desktop gaat krijgen. Die beslissing zal in augustus vallen.