Het geld wordt verdeeld onder 34 bestaande projecten (730 miljoen) en drie nog te starten projecten (70 miljoen), zo heeft Brinkhorst in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Van het totaalbedrag kent het ministerie 215 miljoen euro toe aan ict-projecten. Negen van de negentien ingediende projecten kunnen zich verheugen op geld van Economische Zaken. Zo krijgt onder meer het Gigaport-netwerk 40 miljoen subsidie, de Lofar-telescoop 52 miljoen, het Embedded Systems Institute 25 miljoen en tot slot gaat er 20 miljoen euro naar de ontwikkeling van een `virtueel laboratorium voor e-science'. Verder wordt er nog 130 miljoen euro uitgetrokken voor ontwikkeling van microsysteem- en nanotechnologie. De instellingen en bedrijven hadden vanaf juni tot en met augustus de mogelijkheid om een verzoek voor subsidie in te dienen. Met de investeringen wil de minister de Nederlandse kenniseconomie versterken zodat Nederland in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld heeft.