Het nieuwe ITU-verdrag dat in Dubai tot stand is gekomen staat op gespannen voet met met het Nederlandse uitgangspunt van een vrij en open internet. Het omstreden verdrag bevat een aantal bepalingen die zo kunnen worden uitgelegd zodat “diepgaande controle en censuur op het internet door overheden gerechtvaardigd zou kunnen worden."

Vandaar dat Nederland, andere EU-landen en de Verenigde Staten het verdrag niet ondertekenen. Minister Kamp van economische zaken schrijft dit nu formeel aan de Kamer.

Dreiging internetcoup blijft

In eerste instantie verandert er daardoor niets aan de huidige regulering van het internet. Maar daarmee is de kous nog niet af. Want ondanks felle tegenstand van Westerse landen hebben veel andere staten het verdrag wel ondertekend, terwijl normaliter besluiten worden genomen op basis van consensus.

Kamp verwacht dan ook dat deze landen hun agenda van staatscontrole over het internet verder zullen uitbreiden. “De ondertekenaars zullen namelijk zeer waarschijnlijk gezamenlijk trachten om de met dit verdrag ingeslagen weg van meer overheidscontrole over het internet en de inhoud van het berichtenverkeer te vervolgen", schrijft de bewindsman. Nederland en andere EU-lidstaten beraden zich daarom op vervolgstappen om een open en vrij internet te waarborgen.

Achtergrond bij ITU-verdrag: Help, ITU pleegt een internetcoup!