Alle Europese telecomministers hebben donderdag in Brussel een cruciaal overleg over het alomvattende telecomplan van de Europese Commissie. Nederland zal daar z’n mannetje staan en netneutraliteit en marktregulering verdedigen, beloofde minister Henk Kamp van EZ aan de Tweede Kamer.

Regulering blijft noodzakelijk

Neelie Kroes wil de markt voor vaste telecomdiensten zo veel mogelijk loslaten, zij vindt bijvoorbeeld twee aanbieders voldoende. De Tweede Kamer niet, en Kamp ook niet, zo benadrukte hij. “Het voorstel van “two is enough” moet van tafel.”

Eerder schreef Kamp al: “Toegangsregulering is naar het oordeel van het kabinet juist noodzakelijk om alternatieve aanbieders in staat te stellen de concurrentie aan te gaan en daarmee innovatie en groei mogelijk te maken.”

Hoeveel ruimte krijgt internettolweg?

Ook beloofde Kamp de Nederlandse netneutraliteit te verdedigen, zoals de Kamer in een motie had geëist. Daarover was enige twijfel gerezen.

De crux is daarbij hoe smal of breed de definitie van ‘gespecialiseerde diensten’ wordt. Die vallen immers buiten de netneutraliteit en mogen voorrang krijgen, als het Kroes ligt. Critici vrezen echter steeds meer tolwegen en steeds minder ‘open’ internet.

Wat betreft Kamp moeten ‘gespecialiseerde diensten’ duidelijker worden vastgelegd en het aanbod ervan beperkt. Bijvoorbeeld diensten als Google en WhatsApp kunnen daar niet onder vallen, aldus de minister. De Kamerleden waren tevreden met de “kraakheldere” antwoorden en “duidelijke” toezeggingen.

Sizz schendt wel/niet netneutraliteit

Overigens is ook in Nederland onduidelijk wat onder ‘gespecialiseerde diensten’ valt. De enige duidelijke definitie die toezichthouder ACM hanteert is of deze dienst ook los wordt aangeboden van een internettoegangsabonnement. Is dat het geval, dan valt de dienst buiten het discriminatieverbod.