Het kennisplatform richt zich op organisaties die met burgers en bestuurders communiceren over elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden worden uitgezonden door apparaten met een antenne, zoals mobiele en draadloze telefoons, tv, radio en draadloze netwerken (bijvoorbeeld umts en gsm).

Het platform is een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), TNO, de GGD's, Agentschap Telecom en Zonmw. Het kennisplatform zal ook de resultaten bekendmaken van het onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden en Gezondheid dat eerder dit jaar van start ging.

De Gezondheidsraad, die eerder onderzoek deed naar de mogelijke gevolgen van umts-straling, is geen officiële deelnemer van het platform. Wel zal de raad het platform adviseren omdat 'door het bundelen van kennis deze organisaties beter in staat zijn de maatschappij te informeren over elektromagnetische velden in relatie tot gezondheid', aldus een verklaring van het ministerie van VROM.

Het kennisplatform is maandag officieel ingesteld door minister Jacqueline Cramer (PvdA) van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch is de voorzitter van het nieuwe platform, dat wordt gehuisvest bij het RIVM in Bilthoven. Vanaf augustus dit jaar zal het platform operationeel zijn.