De Verenigde Staten hebben zowel Spanje als Zweden onder druk gezet om websites die auteursrechten schenden aan te pakken. De VS dreigde die landen op de beruchte Special 301 Watch List te zetten. Op die lijst staan landen die zich volgens de Amerikanen niet houden aan de Amerikaanse standaarden voor de bescherming van (Amerikaans) intellectueel eigendom. Landen die op die lijst staan kunnen te maken krijgen met sancties en handelsboycots. Onder meer Canada is daar eerder voor gezwicht.

Druk zetten

Ook zou de VS druk zetten op Europese landen om wetgeving door te voeren die vergelijkbaar is met SOPA en PIPA, Amerikaanse wetsvoorstellen bedoeld om auteursrechtenschendingen op internet aan te pakken, met mogelijk verstrekkende, internetvijheidbeperkende gevolgen. Dat plan is voorlopig in de ijskast beland.

Volgens minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wordt Nederland niet onder druk gezet door de VS om wetgeving aan te passen, waarbij internetvrijheden op het spel komt te staan. "Dit is in Nederland niet aan de orde", schrijven beide heren aan de Tweede Kamer in een antwoord op Kamervragen gesteld door GroenLinks-parlementariër Arjan El Fassed.

Vrijheid niet in het geding

"Wat andere EU-landen aangaat, betreft dit een bilaterale aangelegenheid tussen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en deze landen." Om daar verder nog aan toe te voegen: "Nederland is niet benaderd of onder druk gezet door de VS om wetgeving door te voeren."

Wel benadrukken de minister en de staatssecretaris dat "bescherming van auteursrechten en internetvrijheid elkaar niet in de weg hoeven te staan". Ook de Amerikaans regering heeft die mening, aldus de bewindslieden. "De Amerikaanse regering heeft laten weten dat wetgeving ter bescherming van auteursrechten niet mag leiden tot censuur en dat het het innovatieve karakter van het internet niet in de weg mag staan."