Hiervoor krijgt iedereen een elektronische identiteit en een elektronische handtekening. Het streven is om in totaal 2.500 publieke diensten zoals het aanvragen van vergunningen, paspoorten, studiefinanciering of subsidies voor verenigingen ook online beschikbaar te maken, voor zover dat nog niet het geval is. Minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing wil deze maatregelen doorvoeren als onderdeel van een actieprogramma van het kabinet om de overheid te moderniseren. Voor 2002 had de regering het streven om 25 procent van de dienstverlening via internet toegankelijk te maken. "Dat is gelukt", weet Matt Poelmans van [email protected]. Bij de overheidsdiensten die via internet afgehandeld worden, zijn twee beveiligingsstandaarden in gebruik waarmee gebruikers zich op afstand kunnen legitimeren. Naast de digitale handtekening komt er `de nationale authenticatie voorziening'. "Dit is een minder zware beveiliging als de e-handtekening. Een soortgelijke beveiliging wordt nu al gebruikt door de Belastingdienst bij de elektronische aangifte", aldus Poelmans. De elektronische handtekening is vanaf 21 mei rechtsgeldig. De digitale handtekening bestaat uit een uniek nummer dat via een speciale certification service provider (csp) aan een persoon gekoppeld wordt. Met dit certificaat kunnen bedrijven en personen vervolgens 'bewijzen' dat ze zijn wie ze zeggen te zijn. Het grootste probleem om die 65 procent te halen, is volgens Poelmans niet zozeer de technische aanpassingen, maar de interne reorganisatie bij overheidsdiensten. "De organisaties moeten eraan wennen dat ze naast de service aan de balie en per telefoon ook via internet diensten leveren. Dat vergt nieuwe kennis en een heel andere werkwijze."