Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de minister vrijdag voor consultatie naar verschillende instanties heeft gestuurd. Directe aanleiding voor het wetsvoorstel zijn de aanbevelingen van het College van Toezicht Auteursrechten voor verbetering van het toezicht.

Nu strekt dit zich uit tot de vijf collectieve beheersorganisaties met een wettelijke taak. Dat zijn de vereniging Buma, de Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena), Stichting de Thuiskopie, Stichting Leenrecht en Stichting Reprorecht.

De nieuwe wettelijke regeling moet meer inzicht verschaffen in de activiteiten van de auteursrechtorganisaties zodat hun functioneren beter kan worden gecontroleerd.

Het wetsvoorstel sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer om het toezicht aan te scherpen en transparantie bij het collectieve beheer te vergroten. Collectieve beheersorganisaties als Stichting de Thuiskopie zijn verantwoordelijk voor het innen, beheren en verdelen van vergoedingen voor auteursrechten.