9292ov gaat dit najaar een basisset ruwe ov-data vrijgeven. Dit gaat gebeuren tegen betaling van "verstrekkingskosten", een bedrag om de kosten van 9292 te dekken. Ook zal er een gedeelte gratis worden verstrekt door 9292ov die in handen is van vervoerders waaronder NS, Connexxion, RET, GVB en Qbuzz.

9292 kan vragen wat ze wil

Het vragen van verstrekkingskosten voor OV-data is wat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) geoorloofd voor partijen als 9292ov. "Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies en de stadsregio's gaan er vanuit dat de vervoerders -dus de eerste verstrekkers van de gegevens- de gegevens gratis leveren, en een tussenpartij als 9292ov kan in principe gewoon vragen wat ze wil. Daar zijn geen afspreken over gemaakt", zegt een woordvoerster van het ministerie van IenM.

Volgens 9292 die kosten "niet enorm hoog", maar wat het bedrijf precies gaat rekenen is onbekend. De woordvoerder spreekt van een "level playing field", waarmee hij bedoelt dat iedereen hetzelfde moet afrekenen voor de data.

Sneller dan de overheid

Volgens 9292 is het voor andere partijen op dit moment haast onmogelijk is om zelf de hand te leggen op alle ov-informatie omdat met alle vervoerders apart onderhandeld moet worden. Bovendien levert niet elke vervoerder de data op dezelfde manier aan wat ook weer verwerkingsproblemen met zich mee kan brengen. Daarom stelt 9292 dit najaar de ruwe data beschikbaar, in 2012 moet er ook een application programming interface (api) komen om de data te ontsluiten.

Hiermee probeert 9292 de overheid voor te zijn die zelf werkt aan een manier om alle ov-data zo goed mogelijk te ontsluiten voor ontwikkelaars. Dit zou eerst gebeuren via een nog te bouwen database met ov-gegevens die vergelijkbaar is met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW): de Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens (NDOV).

Ruwe data vrij krijgen

Die overheidsdatabase is inmiddels van de baan, vertelt Michiel Beck, projectmanager van wat inmiddels is omgedoopt tot Nationale Data OV-gegegevens (ook NDOV). Onderzoek naar de behoeftes in de markt wees uit dat nóg een database erbij overbodig was, daarom werden de eerdere plannen bijgestuurd. "Onze inzet is de ruwe data waar 9292 ook gebruik van maakt vrij te krijgen", legt Beck uit. "Zodat er meer partijen zijn dan 9292 die ook die ruwe data kunnen gebruiken als input voor eigen planners of voor apps voor voor actuele vertrektijden op haltes en noem maar op. En dat was in ieder geval in de constellatie met 9292 niet mogelijk."

Beck concentreert zich nu op het zo makkelijk mogelijk ontsluiten van de data zodat ontwikkelaars en app-bouwers er mee aan de slag kunnen. Dan moet er gedacht worden aan de vervoerders bewegen de informatie altijd op dezelfde manier aanbieden. "Dan moet je denken aan soort data, kwaliteit en de standaarden die daarbij horen", legt Beck uit. Op dit moment wordt er nagedacht op welke manier die data het best ontsloten kan worden.

Ook NDOV kost geld

Beck verwacht dat er vooral gekeken zal worden hoe de data op uniforme manier bij de vervoerders vandaan komt. "En dan weten we eigenlijk nog niet hoe dat het slimst kan gaan. Of vervoerders het rechtstreeks leveren aan afnemers of dat er nog iets van een integrator of een distributieserver tussen zit. Dat weet ik gewoon nog niet."

Beck stelt wel dat er een vergoeding voor NDOV betaald moet worden. Dan moet gedacht worden aan bedragen die vergelijkbaar zijn met de toegangsheffing tot de de NDW. Voor die databank wordt 6000 euro per jaar gerekend. "Dat zijn geen gigabedragen", zegt Beck. Zo moeten kleine én grote ontwikkelaars er mee aan de gang kunnen gaan. Het vragen van een geldbedrag werpt een drempel op zodat alleen serieuze partijen met de data aan de slag kunnen.

In hoeverre dat vergelijkbaar is met de plannen van 9292 kan Beck niet inschatten. "Het is te onduidelijk in wat ze hebben aangegeven. Ik las dat ze geld gaan vragen daarvoor en ik weet niet hoeveel", zegt hij. Beck wijst er ook op dat de term "level playing field"ook niet veel helderheid geeft over de plannen. Äls je iedereen 100.000 euro vraagt is het ook level playing field." Verdere plannen over de precieze vorm van NDOV moet tegen het eind van het jaar bekend zijn.