Oracle bezint zich op eventuele vervolgstappen, zo laat het bedrijf in een verklaring weten. De softwarereus is woedend omdat het ministerie van Financiën in de aanbesteding voor een gezamenlijk financieel systeem voor meerdere ministeries expliciet vroeg naar levering, onderhoud en support van 765 SAP-licenties. Daarmee vond Oracle dat zij al bij voorbaat werd uitgesloten van mededinging in de aanbesteding.

De ministeries van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Financiën willen samen een gezamenlijke organisatie opzetten voor de financiële administratie. Daartoe zou verder moeten worden gebouwd op het bestaande SAP-systeem van Sociale Zaken. De Europese aanbesteding van het project, dat door de ministeries ‘3F’ is genoemd, ging uit van die doelstelling.

Vervang SAP complex en kostbaar

In de aanbestedingsformulieren wordt de keuze voor hergebruik van het bestaande SAP-systeem gemotiveerd met een verwijzing naar ‘vervangingsvraagstukken op automatiseringsgebied’ die dermate complex en kostbaar zijn dat deze voor relatief kleine(re) ministeries zelfstandig niet tot een goed einde te brengen zijn, zo valt te lezen op de website van Binnenlands Bestuur.

De aanbesteding is van de zomer gedaan en Oracle maakte daarop direct bezwaar. Het bedrijf stapte vervolgens naar de rechter. “Op de markt voor grote bedrijfssoftwaresystemen is slechts een beperkt aantal leveranciers aanwezig”, zo motiveert Oracle in een uitgegeven verklaring. “De adresseerbare markt binnen de overheid is voor deze leveranciers zeer beperkt.”

Geen mededinging

“Zoals de aanbesteding voor 3F nu is opgezet, betekent dit, dat zonder enige vorm van mededinging, twee (Financiën en Volksgezondheid, red) van de elf ministeries aan een voorkeursleverancier wordt toegekend en dat op deze manier voor andere leveranciers een substantieel deel van de potentiële markt wegvalt. Het aanbestedingsrecht heeft als doel een open marktwerking te creëren met gelijke kansen voor alle inschrijvers”, voert Oracle verder aan.

De rechter heeft de bezwaren van Oracle dus niet gevolgd en de aanbesteding als rechtmatig beoordeeld. Onduidelijk is nog welke motivatie daaraan ten grondslag ligt. Zowel Oracle als het ministerie kon daar op dit moment niets over zeggen.

Vendor lock-in

Oracle zegt wel dat de uitspraak softwareleveranciers de mogelijkheid geeft hun softwareportfolio op dezelfde wijze uit te breiden bij bestaande overheidsklanten. Dat houdt wel in dat ministeries via die gedachte kiezen voor een vrijwillige ‘vendor lock-in’. Indien andere departementen de werkwijze volgen van de drie genoemde ministeries lijkt Oracle wat betreft financiële systemen geen rol meer te spelen.

De gunning van de opdracht zou dit najaar zijn, maar werd door de rechtszaak uitgesteld. De waarde van de raamovereenkomst, die drie jaar moet lopen, is geraamd op 3 miljoen euro.