Dit blijkt uit het accountantsrapport over dat jaar waarop InfoWorld, evenals WebWereld een IDG-uitgave, na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de hand wist te leggen. Het betreft 3,5 miljoen gulden voor de aanschaf van nieuwe computers en 1,2 miljoen gulden voor andere automatiseringsopdrachten die niet Europees werden aanbesteed. Volgens EU-regelgeving moeten overheidsorganisaties dergelijke grote orders publiek aanbesteden zodat bedrijven uit de gehele Europese Unie kunnen meedingen naar de opdracht. Uit een onderzoek dat het bureau Customerselekt in opdracht van InfoWorld deed, blijkt dat er in de periode februari 1995 tot juli 1998 in totaal 1417 Nederlandse en Europese overheidsbestedingen op IT-gebied zijn geweest. In slechts 478 gevallen werd gemeld wie de uiteindelijke opdracht kreeg. In een reactie op het artikel van InfoWorld zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het gunnen van de betreffende contracten niet in strijd met de Europese regelgeving te hebben gehandeld. Deze week stelt het Tweede Kamerlid Jan de Wit van de Socialistische Partij naar aanleiding van de publicatie in InfoWorld schriftelijk vragen aan de betreffende ministers over het naleven van de Europese richtlijnen inzake overheidsaanbestedingen. "Het gaat om overheidsgeld en ze houden zich niet aan hun eigen regels", aldus De Wit tegenover InfoWorld.