De nieuwe 'prefix' 06760 is speciaal bedoeld voor internetaanbieders. Door het gebruik van de speciale inbelnummers kan internetverkeer over het telefoonnetwerk makkelijk worden herkend. Het 'gemerkte' verkeer kan al in de lokale telefooncentrale worden ontkoppeld en over een apart datanetwerk worden geleid. Op deze manier wordt het spraaktelefoonnetwerk van KPN Telecom ontlast. Mogelijke oplossing voor schaarste Verwacht wordt ook dat de invoering van de prefix bijdraagt aan de bestrijding van de schaarste op het telefoonnetwerk. Veel internetaanbieders zijn klant van concurrenten van KPN. Het verkeer naar die ISP's moet geschakeld worden van het KPN-net naar het net van bijvoorbeeld Enertel. Die koppelingen zijn schaars, als gevolg hiervan krijgt de beller nogal eens een bezettoon te horen. Het aparte datanet moet hier soelaas bieden. De vrijwillige invoering in plaats van een verplichtstelling voor ISP's beroert KPN niet. "Het is ons om het even", zegt woordvoerder Michel Hueber. Internetten goedkoper Ontkoppeling van internetverkeer naar een datanetwerk zal waarschijnlijk prijsdifferentiatie tot gevolg hebben. Hueber acht het mogelijk dat internetten via het 06760-nummer goedkoper wordt dan via een regulier nummer. Er kunnen verschillen in prijs ontstaan afhankelijk van het telecombedrijf waar de internetaanbieder achter zit. "We mogen de bedragen die ons in rekening worden gebracht doorrekenen aan de klant," legt Hueber uit. Daarbij kunnen onoverzichtelijke situaties ontstaan. "Bellen naar de ene provider kan zo duurder zijn dan naar de andere. Sommige providers wisselen regelmatig van telecombedrijf." Dit jaar zal ook een vorm van 'flat rate' in Nederland worden ingevoerd, bevestigt Hueber. Met flat rates kan tegen een vast bedrag per maand onbeperkt gesurft of gebeld worden. "Hoe zich dat zal verhouden met de 06760-nummers is nog onduidelijk," zegt de KPN-woordvoerder. KPN verwacht dat de consument aan het begin van de zomer voor het eerst te maken zal krijgen met het nieuwe inbelsysteem.