Nederland geeft bedrijven, organisaties en particulieren een maand de mogelijkheid om protest aan te tekenen tegen de lijst aangevraagde topleveldomeinen (tld's). Op een website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie kan men reageren op de in totaal 1930 aanvragen die bij ICANN zijn ingediend.

Er wordt rekening gehouden met het standpunt van elk bij de ICANN aangesloten land. Tot dusver leverde dit al bezwaren op uit onder meer Argentinië en Saoedi-Arabië, dat kampioen klagen is. Ook Nederland stimuleert het meedenken bij dit proces. Mensen kunnen tot 21 september protest aantekenen of advies geven.

Nederland is een voorstander

Met die feedback bepaalt Nederland zijn standpunt met betrekking tot tld's, zoals onder meer de zelf geclaimde tld's .politie, .overheidnl, .kpn, .wolterskluwer en .amsterdam. De focus ligt daarbij op het publieke belang, niet op individuele belangen.

Nederland is een voorstander van nieuwe tld’s. “Er komt meer keuzevrijheid en concurrentie, naast nieuwe mogelijkheden voor innovatie en betere zichtbaarheid op het internet. Zo verwacht de gemeente Amsterdam dat het .amsterdam-domein veel toegevoegde waarde zal hebben voor ondernemingen en instellingen in de stad. En voor bedrijven geldt als voordeel dat de nieuwe domeinnamen hoger uitkomen in de zoekmachine”, schrijft demissionair minister Verhagen.

Formeel bezwaar is duur

Alleen direct betrokken kunnen formeel bezwaar aantekenen. Daar staat wel een som geld tegenover. Naast administratiekosten wordt er een bedrag gerekend voor een bindend advies van het bezwaar. De kosten hierbij kunnen oplopen tot 8000 euro en meer. Hiervoor zijn drie instellingen opgericht. Formeel bezwaar aanteken kan tot 13 januari 2013.

De ICANN is ondertussen begonnen met de beoordeling van de binnengekomen aanvragen. Daarbij wordt gekeken of de topleveldomeinen geen (merken)rechten schenden, beledigend zijn voor personen of groepen of belangen schaden.

Definitief besluit in 2013?

Mensen die andere goede ideeën hebben met betrekking tot de nieuwe topleveldomeinen, kunnen tot 26 september hun mening achterlaten. Dit kan bij de speciaal daarvoor ingerichte website van ICANN. Met dit commentaar wordt gekeken hoe de toekomst van de topleveldomeinen er uit gaan zien. Medio oktober is de volgende ICANN-bijeenkomst in Toronto.

De verwachting is dat eind 2013 een definitief besluit valt. Al moet een langer besluitproces niet worden uitgesloten, gezien de eerdere vertragingen door diverse blunders en het vervallen van de mislukte digitale boogschietwedstrijd.