Woensdag zullen minocw.nl, ez.nl, minvws.nl, jeugdengezin.nl, minaz.nl, postbus51.nl en regering.nl verhuizen naar Rijksoverheid.nl. De oude websites zijn dan ook meteen niet meer te gebruiken, meldt het ministerie van Algemene Zaken.

Eind 2010 moet alle sites toegevoegd zijn aan het platform. De websites van de andere ministeries worden in de loop van het jaar ook onderdeel van Rijksoverheid.nl. Op de nieuwe rijkssite zal de informatie niet alleen meer op ministerie, maar ook op thema gerangschikt worden.

Open source

De gezamenlijke website is onderdeel van het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS). De site is gemaakt met het open source cms Hippo, en gebruikt de zoekmachine Lucene, een in Java geschreven search engine voor webserver Apache. Centric verzorgt de hosting. De geschatte kosten van de overgang zijn 6 miljoen euro.