Cell Broadcast is een techniek die al jaren wordt gebruikt in mobiele telefoons. Via deze manier kunnen eigenaren van telefoons bijvoorbeeld hun eigen beltegoed controleren. Ook kan de eigenaar de telefoon aanmelden voor een themakanaal. Zo zijn er bijvoorbeeld diensten in Duitsland waar je kan kijken welke films draaien bij bioscopen in de buurt. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken willen deze techniek nu gaan gebruiken om informatie te versturen over bijvoorbeeld waterstanden en adviessnelheden. Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft als fictief voorbeeld het nummer 112, dat gebruikt zou kunnen worden als kanaal voor calamiteiten. Cell Broadcast heeft als voordeel boven sms dat een bericht pas wordt gestuurd als een telefoon binnen een bepaald gebied van het netwerk zit. Hierdoor kan het bericht regionale informatie bevatten, zoals een file op een snelweg in de buurt. Ook hebben de berichten geen last van een druk netwerk aangezien de informatie via een apart kanaal wordt gestuurd. Op dit moment werken de ministeries samen met enkele telecommaatschappijen zoals KPN aan een 'technisch concept'. Het ministerie van Binnenlandse zaken wil het concept testen door op 5 juni een bericht te sturen naar doven en slechthorenden in Rotterdam. Het bericht wordt gestuurd als alarmalternatief voor de sirenes die op die dag worden getest. Het is de bedoeling dat de ministeries de Cell Broadcast-dienst voor het hele land gaan aanbieden als blijkt dat de test van 5 juni een succes is.