Het terugbrengen van de bewaartermijn was in juli 2009 afgedwongen door de Eerste Kamer. Daar beloofde minister Hirsch Ballin van Justitie de bewaarplicht ten aanzien van internetgegevens terug te zullen brengen tot 6 maanden. De bewaartermijn voor telefoongegevens blijft twaalf maanden.

Het nieuwe wetsvoorstel met de termijn van zes maanden voor internetgegevens is vrijdag goedgekeurd door de ministerraad en wordt voor advies naar de Raad van State gezonden. Later zal het worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Tweede Kamer stemt opnieuw

De Tweede Kamer ging al op 22 mei 2008 akkoord met de nieuwe wet dataretentie. Daarbij werd een termijn van 12 maanden gesteld voor het bewaren telefoon- én internetgegevens. Door het de wijziging van de termijn voor internetgegegevens krijgt de Tweede Kamer nogmaals de kans om voor of tegen de gehele Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens te stemmen.

Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer in juli deed minister Hirsch Ballin ook de belofte in gesprek te gaan met Nederlandse internet service providers. Dat gesprek moet onnodige bewaarkosten voorkomen, ook op de consumenten te beschermen tegen prijsverhogingen. Het gesprek staat voor het najaar gepland, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie. Een exacte datum moet nog bepaald worden.

Investeringskosten

Al langer wordt gevreesd dat de kosten van de bewaarplicht veel bedrijven de kop gaat kosten. Niet de investeringskosten, maar de kosten per bevraging worden vergoed. Vooral kleine isp's moeten daarom relatief grote investeringen doen om te voldoen aan de bewaarplicht.

Met de bewaartermijn van zes maanden voor internetgegevens blijft Nederland binnen de Europese richtlijn, die lidstaten voorschrijft dat de te bewaren gegevens ten minste zes maanden en ten hoogste twee jaar opgeslagen moeten worden. Bij de bewaarplicht gaat het niet om de inhoud van de communicatie, maar om gegevens over de contacten en het belgedrag.