De minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin komt met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die tot doel heeft de voorwerpen aan te wijzen waarop de thuiskopievergoeding rust. De ministerraad heeft woensdag ingestemd met de ontwerp-AMvB. Hiermee wordt het besluit van Henk Vonhoff, voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT), ongedaan gemaakt.

Eind november kwam Vonhoff met het besluit dat er een nulheffing werd ingevoerd op dvd-recorders en mp3-spelers. De SONT haalde zich met dit besluit de woede op de hals van de drie brancheorganisaties de Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI), de Vereniging van Fabrikanten, Importeurs en Agenten op Radiogebied (FIAR) en ICT-office.

De brancheorganisaties hebben het vertrouwen in de SONT opgezegd en bij de minister aangedrongen op een AMvB. In een debat begin december rond de nulheffing op mp3-spelers heeft Hirsch Ballin toegezegd de heffing via een AMvB terug te draaien en de rol van de SONT te herzien.

Met de instemming van de ontwerp-AMvB door de ministerraad wordt het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State gezonden. De tekst van het besluit wordt middels publicatie in het Staatblad openbaar gemaakt.