De Direct Marketing Association ( DMA), een Amerikaanse belangenclub voor retailers, heeft onderzoek gedaan naar de internetverkoop in Amerika. Er is het verleden vaker onderzoek gedaan naar het verband tussen e-commerce en misgelopen belastinginkomsten. De diverse onderzoeken kwamen echter allemaal tot een andere conclusie. Oorzaak hiervan is de manier waarop onderzoek is gedaan, stelt Peter Johnson van de DMA. Zo zijn verschillende soorten online transacties vergeleken en waren de brongetallen onbetrouwbaar. Volgens Johnson is hierdoor het bedrag dat de Verenigde Staten aan gederfde belastinginkomsten misloopt, tot nu toe fors overschat. In zijn rapport adviseert Johnson dan ook dat het niet aan de online resellers is om belastingen te heffen. Veel Amerikaanse staten maken zich zorgen over hun belastinginkomsten nu steeds meer Amerikanen online aankopen doen. Een wet uit 1992 verbiedt staten echter om belasting te heffen op producten die verkocht zijn door retailers uit een andere staat. Volgens een eerder onderzoek, gedaan door de universiteit van Tennessee, zijn de staten hierdoor 13,3 miljard dollar misgelopen. Het onderzoek van de DMA toont volgens de belangenclub nu aan dat dit schromelijk overdreven is.