Eén mislukt project spande de kroon, het betreffende bedrijf verloor hierbij 210 miljoen euro. Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts negen procent van de respondenten het slagen van projecten meet aan de hand van de budgetstelling. 21 Procent ziet het op tijd opleveren van een project als maatstaf voor het al dan niet slagen van een project. Vooral slechte planning en communicatie worden vaak genoemd als oorzaak voor het falen van een project. "Bij grote organisaties lopen vaak meerdere transformaties en IT-projecten naast elkaar", licht Bryan Cruickshank, onderzoeker bij KPMG toe. "Centraal management voor dergelijke projecten is noodzakelijk, om zo de coördinatie, kwaliteit, risicomanagement en het overzicht te bewaken." "Zonder programmamanagement loert het gevaar dat projecten duurder uitvallen, niet op tijd zijn afgerond of de beoogde voordelen niet waarmaken", zo waarschuwt de onderzoeker.