Bij 90 procent van de bedrijven die geen ict-taken uitbesteden, zal dit onderwerp dan voorlopig ook niet op de agenda komen te staan. De resterende 10 procent overweegt dit momenteel (3 procent) of zet dit in 2004 op de agenda (7 procent). Dit blijkt uit de elfde ICT Barometer van Ernst & Young. "In het mkb is outsourcing ook helemaal niet rendabel", stelt Jacob Verschuur, directeur van E&Y. "Bij grote ondernemingen zien we wél een duidelijke toename in het uitbesteden van ict-projecten naar het buitenland." Veel van de respondenten (42 procent) zien simpelweg geen aanleiding om (delen van) hun ict uit handen te geven. 29 Procent vindt outsourcing te duur en nog eens 24 procent meent dat outsourcing leidt tot een te grote afhankelijkheid van de ict-leverancier. Ondanks de weerstand om te outsourcen bij bedrijven die dit nog niet doen, besteedt inmiddels 51 procent van de Nederlandse bedrijven delen van hun ict uit aan derden. Grote bedrijven doen dit vaker dan kleine en middelgrote bedrijven. Zo doet 60 procent van de bedrijven met vijfhonderd werknemers of meer aan outsourcing.