Verantwoordelijken van de gemeente hebben toegeven dat een interne deadline niet is gehaald. Bedoeling was om halverwege dit jaar de 14.000 pc's gemigreerd te hebben naar Linux en OpenOffice.org. Nu draaien ze nog op Windows en Office.

De Duitse stad kan naar eigen zeggen niet helemaal zelf verantwoordelijk worden gehouden voor de vertraging. Een woordvoerder van het Linux-projectteam wijst op een aantal ontwikkelingen die in het hele proces hebben gespeeld.

Hij wijst onder meer op het debat rondom softwarepatenten, dat net speelde toen de stad in het hele aanbestedingstraject zat. Een kleine groep juridische experts zou tot de conclusie zijn gekomen dat bij een overstap er een zeer klein, maar aanwezig, risico is voor patentinbreuken.

In april koos de stad uiteindelijk voor Softcon en Gonicus. De vertraging is evenwel niet alleen terug te voeren op juridische problemen. Besloten is namelijk om de pilot met zes maanden te verlengen. "We willen ons ervan vergewissen dat de gehele omgeving goed werkt met alle mogelijke diensten - en niet alleen een onderdeel ervan", aldus de zegsman.

Het een en ander heeft tot gevolg dat het project minimaal een jaar uitstel heeft opgelopen en op zijn vroegst halverwege 2006 zal zijn afgerond.