"De gebruiker moet weten waar hij aan toe is, anders kan hij geen verantwoorde keuzes maken en komt hij mogelijk achteraf voor onaangename verrassingen te staan", dat heeft staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) geantwoord op vragen van VVD-kamerlid Charlie Aptroot.

Volgens de staatssecretaris is transparantie van groot belang. Op 27 juni werd al een Europese verordening van kracht waarbij roamingtarieven voor mobiele telefoonnetwerken binnen de EU transparanter zijn gemaakt door de invoering van een maximumtarief.

Uiterlijk in december worden deze nieuwe Europese tarieven voor mobiel bellen geëvalueerd. Dan zal ook worden gekeken naar de (roaming)tarieven van sms, mms en andere vormen van mobiel dataverkeer, zoals internet, aldus Heemskerk.

Deze aanpak zal ertoe leiden dat de aanbieders zelf de tarieven verlagen, zo is de verwachting van de staatssecretaris. "Mocht dat niet gebeuren dan kan met behulp van nieuwe regelgeving worden ingegrepen", aldus Heemskerk.

Eventueel overweegt de European Regulators Group, die zich ook heeft gebogen over de mobiele gesprekstarieven, om een regel in te voeren waarbij aanbieders worden verplicht om een sms'je te sturen als consumenten zich in een ander land bevinden. In dat bericht zou de gebruiker dan geïnformeerd moeten worden over de tarieven voor gesprekken, sms'en, mms'en en mobiel internet.